Goed voorbereid op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

29 Jan 2018

Gisteren was het de Dag van de Privacy. Een mooie inhaker om vooruit te kijken naar de nieuwe privacyregels die met ingang van 25 mei worden ingevoerd. Op die datum wordt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wpb) vervangen door Algemene vordering gegevensbescherming (AVG).Wat houdt de nieuwe wet in en wat betekent dat voor jouw bedrijf? We vertellen je er graag meer over.

Wat houdt de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming, ook wel de General Data Protection Regulation (GDPR) genoemd,  bevat regels voor het (automatisch) verwerken van persoonsgegevens. Deze wet dwingt jou als ondernemer tot meer actie en maatregelen wanneer je gegevens over klanten en/of personeel vastlegt.

Lees meer details over deze wet op de website van de autoriteit persoonsgegevens >

Waarom is de wet  bescherming persoonsgegevens aangescherpt?

De huidige regels zijn opgesteld toen het internet nog niet zo actief werd gebruikt dan nu het geval is. We delen onze persoonsgegevens steeds vaker, of dat nu bewust of onbewust gaat. Deze wet beschermt ons beter in het digitale tijdperk waarin we leven.

Voor wie geldt deze nieuwe privacy wetgeving?

De nieuwe privacyregels gelden voor álle zelfstandige ondernemers in de Europese Unie, dus ook voor jou. Je krijgt meer verantwoordelijkheid om zorgvuldig met persoonsgegevens om te gaan. Daarnaast dien je hier transparant over te communiceren.

Wat kun je doen om je bedrijf voor te bereiden op de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)?

 1. Bewustmaken; breng de omgang met persoonsgege­vens onder de aandacht binnen je bedrijf
 2. Inventariseer je informatiestromen en registreer alle gegevensverwerkingen
 3. Breng je risico’s in kaart met behulp van een gegevensverwerkingseffectbeoordeling (GEB)
 4. Richt je systemen in op de meest privacy-vriendelijke manier en verwerk zo min mogelijk gegevens
 5. Stel indien je een overheidinstantie bent, stel dan een functionaris aan voor gegevensbescherming bij voorgenomen verwerkingen
 6. Beoordeel bestaande contracten en maak ze AVG-proof
 7. Maak beknopte en begrijpelijke privacyverklaringen
 8. Beoordeel of je procedures voldoen aan alle rechten waarop beroep gedaan kan worden
 9. Controleer de manier waarop toestemming wordt gevraagd
 10. Breng procedures voor datalekken in lijn met de AVG

Download het stappenplan >

Mag ik persoonsgegevens verwerken?

Als organisatie mag je niet zomaar bijzondere persoonsgegevens verwerken. Daar voor moet je een wettelijke grondslag hebben. De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) kent 6 grondslagen. Als je voldoet aan minimaal één van deze grondslagen? Dan heb je het recht om de persoonsgegevens te verwerken.

Dit zijn de 6 grondslagen van de AVG:

 • Rechtsgeldige toestemming van de betrokken persoon
 • De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst
 • De gegevensverwerking is noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting
 • De gegevensverwerking is noodzakelijk ter bescherming van de vitale belangen (als het essentieel is voor iemands leven of gezondheid en je die persoon niet om toestemming kunt vragen)
 • De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of uitoefening van openbaar gezag (bij publieke taken)
 • De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen

Bekijk of je voldoet aan de grondslagen >

Hoe kunnen wij je helpen om klaar te zijn voor de nieuwe privacywetgeving?

We hebben een ID-Mal ontwikkeld waarmee je veilig identiteitsbewijzen kunt kopiëren of scannen. De Mal bestaat uit 2 delen. Alle geldige identiteitsbewijzen kunnen in de mal. Middels zwarte balken worden privacygevoelige gegevens als het BSN-nummer en de pasfoto afgeschermd. Let uiteraard wel op dat de verwerking van deze kopieën wel verwerkt worden conform de eisen van de AVG en dat je klanten op de hoogte zijn wat er gebeurt met deze gegevens.

Voorkom identiteitsfraude en bescherm de persoonsgegevens van uw klanten.

slot

Vraag nu de nieuwe ID Mal aan.