Voorkom identiteitsfraude en bescherm de persoonsgegevens van uw klanten met de ID Mal

Nieuw: ID Mal nu ook geschikt voor het nieuwe rijbewijs met de extra foto.

  • 1
    Plaats het identiteitsbewijs in de ID Mal
  • 2
    Scan of kopieer het identiteitsbewijs
  • 3
    Op de kopie worden de pasfoto en het burgerservicenummer (BSN) afgeschermd
Bestel nu de ID Mal

Wat is een ID Mal?

De ID Mal is het ideale product om diverse soorten identiteitsbewijzen (ID-kaart, paspoort, rijbewijs, verblijfsdocument etc.) in korte tijd te scannen of te kopiëren volgens de eisen van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

De ID Mal biedt u een kant en klare oplossing en is zeer gebruiksvriendelijk. De ID Mal is zo samengesteld dat de juiste gegevens van een identiteitsbewijs automatisch worden afgeschermd.

Bestel nu de ID Mal FAQ

Hoe werkt de ID Mal?

Bekijk onze uitleg video

Deze bedrijven gingen u voor:

Hoe wilt u het hebben?

De ID Mal is ook verkrijgbaar in de huisstijl van uw organisatie.

Meer informatie

Waarom een ID Mal?

Sinds 1 september 2001 is de Wet bescherming persoonsgegevens, afgekort Wbp, in werking getreden. De Wbp geeft de burger bepaalde rechten, zoals het recht om te weten wat er met zijn persoonsgegevens gebeurt. Organisaties die persoonsgegevens verwerken moeten aan een aantal eisen voldoen.

Bedrijven en organisaties in de private sector dienen zich te houden aan het verbod op het verzamelen en gebruiken van rasgegevens (pasfoto) en het burgerservicenummer (BSN). Bij het maken van een kopie of scan dienen deze gegevens altijd afgeschermd te worden. De ID Mal helpt u om in korte tijd te scannen of te kopiëren volgens de eisen van de Wbp.

Voor wie is de ID Mal?

De ID Mal is geschikt voor elke organisatie die gegevens verzamelt middels van het kopiëren of scannen van paspoorten, identiteitskaarten of andere legitimatiebewijzen. Inmiddels wordt de ID Mal gebruikt door een groot aantal telecomproviders, retailers en financiële instellingen.

De ID Mal is een hulpmiddel. Als organisatie blijft u zelf verantwoordelijk voor het naleven van de eisen van de wet bescherming persoonsgegevens.

Veelgestelde vragen

Voorkom identiteitsfraude en bescherm uw klanten.

Vraag nu de ID Mal aan.