Wbp

De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)

03 Mar 2015

De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) is op 1 september 2001 in werking gesteld ter vervanging van de Wet persoonsregistratie. De Wet bescherming persoonsgegevens geeft regels ter bescherming van de privacy van burgers. In de Wbp staat wat er wel en niet mag worden gedaan met iemands identiteitsgegevens en wat iemands rechten zijn als zijn of […]

Voorkom identiteitsfraude en bescherm uw klanten

Vraag nu de ID-mal aan

Voorkom identiteitsfraude en bescherm de persoonsgegevens van uw klanten.

slot

Vraag nu de nieuwe ID Mal aan.