De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)

03 Mar 2015

De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) is op 1 september 2001 in werking gesteld ter vervanging van de Wet persoonsregistratie. De Wet bescherming persoonsgegevens geeft regels ter bescherming van de privacy van burgers. In de Wbp staat wat er wel en niet mag worden gedaan met iemands identiteitsgegevens en wat iemands rechten zijn als zijn of haar gegevens gebruikt worden.  Zo mag iemand – vaak tegen betaling conform het Besluit kostenvergoeding Wbp – zijn gegevens ten alle tijden inzien, verzoeken indienen tot bijvoorbeeld correctie en bezwaar maken tegen verwerking van zijn/ haar persoonsgegevens.

 

Wbp: Verplichtingen bedrijven

Door de Wet bescherming persoonsgegevens hebben bedrijven en instellingen die persoonsgegevens verwerken een aantal plichten. Persoonsgegevens mogen verzameld en verwerkt worden indien daarvoor duidelijke doelen voor zijn beschreven en deze doelen gerechtvaardigd zijn (zoals bijvoorbeeld de toestemming van de betrokken burger).  Ook moeten bedrijven burgers laten weten wat zij met hun gegevens gaan doen.

De wet is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens, zowel op papier als online. De Wbp is niet van toepassing op gegevensverwerking in persoonlijke of huiselijke kring. De naleving van de Wbp wordt toegezien door het College bescherming persoonsgegevens.

 

Als bedrijf voldoen aan de Wet bescherming persoonsgegevens

Wilt u als bedrijf snel en efficiënt voldoen aan de Wet bescherming persoonsgegevens? Dan biedt de ID Mal een uitkomst.  Met de ID Mal kunt u snel diverse soorten identiteitsbewijzen (id-kaart, paspoort, rijbewijs of verblijfsdocument) scannen en kopiëren conform de eisen die de Wbp stelt aan bedrijven.

 

Meer informatie

 

 

Relevante nieuwsberichten

 

 

 

 

Voorkom identiteitsfraude en bescherm de persoonsgegevens van uw klanten.

slot

Vraag nu de nieuwe ID Mal aan.