Wat te doen bij identiteitsfraude

16 Apr 2015

Bent u slachtoffer van identiteitsfraude of heeft u dit vermoeden onderneem dan de volgende stappen:

 

  • Doe altijd meteen aangifte bij de politie. Ook wanneer u belangrijke identiteitsdocumenten zoals uw paspoort, id-kaart of rijbewijs kwijt bent.
  • Maak melding bij uw bank of creditcardmaatschappij wanneer u een vermoeden heeft dat u slachtoffer bent van fraude. Uit voorzorg kunt u uw bankpasjes en creditcards blokkeren en checken of er al transacties hebben plaatsgevonden die ongebruikelijk zijn.
  • Kopieer al uw correspondentie tussen uzelf en het bedrijf of instelling waarmee u een probleem heeft, zodat dit later als eventueel bewijs kan dienen.
  • Meldt u aan als slachtoffer bij het Centraal Meld- en Informatiepunt Identiteitsfraude en -fouten (CMI).
  • Informeer incassobureaus of deurwaarders dat er sprake is van identiteitsfraude en dat u aangifte hiervan heeft gedaan bij de politie. Verschaf deze bureaus een kopie van uw aangifte en eventuele andere bewijsstukken.
  • Zoek hulp bij Slachtofferhulp Nederland indien u last heeft van wat u is overkomen of wanneer u zich niet serieus genomen voelt door de instanties waarmee u te maken heeft. Fraude met persoonsgegevens kan iedereen overkomen, dus schaamt u zich vooral niet.

 

Identiteitsfraude voorkomen

Als u slachtoffer bent van identiteitsfraude is dit niet zomaar op te lossen, vaak gaan er jaren voorbij voordat u naam gezuiverd wordt. Voorkomen is daarom beter dan genezen. Niet alleen consumenten kunnen zich wapenen tegen fraude, ook bedrijven kunnen hun steentje bijdragen.

Meer informatie

 

Relevante nieuwsberichten

 

Voorkom identiteitsfraude en bescherm de persoonsgegevens van uw klanten.

slot

Vraag nu de nieuwe ID Mal aan.