Wat is een ID-mal?

20 Jan 2015

Een ID Mal is een fysiek product waarmee bedrijven en organisaties diverse soorten identiteitsbewijzen (zoals een ID-kaart, paspoort, verblijfsdocument en rijbewijs) in korte tijd kunnen scannen of kopiëren conform de eisen van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

 

Wet bescherming persoonsgegevens

In de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) staan regels ter bescherming van de privacy van burgers. De Wbp stelt dat bedrijven en organisaties persoonsgegevens mogen verzamelen en verwerken indien daarvoor duidelijke doelen zijn beschreven en deze doelen gerechtvaardigd zijn. Echter niet elke bedrijf of organisatie mag het volledige identiteitsbewijs van een klant kopiëren voor eigen administratie. Behalve banken, werkgevers, notarissen, overheidsdiensten en casino’s hebben bedrijven en instellingen niet het recht om het burgerservicenummer (BSN) van iemand te noteren/verzamelen. In deze gevallen is het raadzaam om ten minste het burgerservicenummer af te schermen wanneer er een kopie wordt gemaakt van het identiteitsbewijs.

 

ID Mal: hulpmiddel voor naleving Wbp

De ID Mal biedt u een kant en klare oplossing voor het naleven van de Wet bescherming persoonsgegevens. De mal is een zeer gebruiksvriendelijk hulpmiddel en zo samengesteld dat de juiste gegevens van een identiteitsbewijs automatisch worden afgeschermd. Het is echter niet een officieel door de overheid goedgekeurd product. Als organisatie blijft u zelf verantwoordelijk voor het naleven van de eisen van de wet bescherming persoonsgegevens.

 

Bestel nu de ID Mal     Contact

 

Relevante nieuwsberichten

 

 

Voorkom identiteitsfraude en bescherm de persoonsgegevens van uw klanten.

slot

Vraag nu de nieuwe ID Mal aan.